(LUTY 2021): Prezentacja dedykowana Julianowi Tuwimowi w Galerii "Dziedzictwo" w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie (https://www.polin.pl/pl/galeria-dziedzictwo) udostępniło do zwiedzania wystawę, w której jedna z prezentacji dedykowana jest Julianowi Tuwimowi. Galeria "Dziedzictwo" poświęcona jest kulturowemu dorobkowi polskich Żydów.

(GRUDZIEŃ 2013 r.): Międzynarodowa Konferencja Naukowa TUWIM BEZ KOŃCA, 5-7 grudnia 2013 roku w Łodzi w Pałacu Poznańskich

Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Miasta Łodzi zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową TUWIM BEZ KOŃCA, która odbędzie się 5-7 grudnia 2013 roku w Łodzi w Pałacu Poznańskich (ul. Ogrodowa 15, Sala Lustrzana). Konferencja została zorganizowana na zlecenie Instytutu Książki (konkurs projektów: ROK TUWIMA) w kooperacji z Domem Literatury w Łodzi oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Wydarzenie patronatem honorowym objęli:


·         pani Ewa Tuwim-Woźniak, córka poety

·         Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska

·         Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Włodzimierz Nykiel

·         Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim.

                                         

Zaproszenie przyjęli wybitni znawcy twórczości Juliana Tuwima, a także animatorzy kultury, artyści i badacze inspirujący się twórczością autora Kwiatów polskich. Obradom plenarnym będą towarzyszyły panele dyskusyjne, spektakle teatralne, koncerty, wystawy i spotkania promujące publikacje o Tuwimie.  

   

Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Miasta Łodzi zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową TUWIM BEZ KOŃCA, która odbędzie się 5-7 grudnia 2013 roku w Łodzi w Pałacu Poznańskich (ul. Ogrodowa 15, Sala Lustrzana). Konferencja została zorganizowana na zlecenie Instytutu Książki (konkurs projektów: ROK TUWIMA) w kooperacji z Domem Literatury w Łodzi oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Wydarzenie patronatem honorowym objęli:

·         pani Ewa Tuwim-Woźniak, córka poety

·         Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska

·         Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Włodzimierz Nykiel

·         Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim.

                                         

Zaproszenie przyjęli wybitni znawcy twórczości Juliana Tuwima, a także animatorzy kultury, artyści i badacze inspirujący się twórczością autora Kwiatów polskich. Obradom plenarnym będą towarzyszyły panele dyskusyjne, spektakle teatralne, koncerty, wystawy i spotkania promujące publikacje o Tuwimie. Program oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.tuwimbezkonca.pl

Zachęcamy również do odwiedzenia strony wydarzenia na portalu społecznościowym: https://www.facebook.com/tuwimbezkonca

(PAŹDZIERNIK 2013 r.): Prelekcja „Wspomnienie o Julianie Tuwimie” w bibliotece

W poniedziałek 14 października 2013 roku w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy przy ulicy Baleya odbędzie się prelekcja pt. "Wspomnienie o Julianie Tuwimie" z udziałem przedstawiciela Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim - wstęp wolny.

(MAJ 2013 r.): Konferencja naukowa

Koło Literatury XX wieku, działające przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego organizuje ogólnopolską konferencję pt.: „Profile Tuwima", która odbędzie się 14.05.2013r. w sali Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim.

Konferencja będzie się składać z dwóch bloków tematycznych. Podczas pierwszego bloku (pt.: „Post – Tuwim") studenci oraz doktoranci spróbują odpowiedzieć na pytanie czy Tuwim istotnie zmienił, unowocześnił literaturę polską - zarówno w sferze językowej jak i tematycznej. Po wygłoszeniu referatów odbędzie się panel dyskusyjny, w którym udział wezmą znawcy Tuwima. Drugi blok pt.: „Re – Tuwim" będzie nie tylko próbą rewizji dotychczasowych interpretacji Tuwima lecz także próbą odnalezienia sfer twórczości Tuwima dotąd pomijanych lub ogólnikowo opisywanych . Konferencję zakończy panel dyskusyjny.

(MAJ 2013 r.): Konferencja 'Meandry Skamandrytów. Tradycja-recepcja-perspektywy badawcze'

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza w dniach 3-4 grudnia na konferencję naukową 'Meandry Skamandrytów. Tradycja-recepcja-perspektywy badawcze'. Swój wykład o Tuwimie pt. 'Tuwim a poezja włoska na przełomie XIX i XX w.' przestawi Giovanna Tomassucci - wykładowca polonistyki na Uniwersytecie w Pizie.

(LUTY 2013 r.): Literacki wehikuł czasu z Julianem Tuwimem

Pod honorowym patronatem Fundacji 3 marca 2013 r. w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie odbędzie się spotkanie z cyklu Literacki wehikuł czasu poświęcone Julianowi Tuwimowi. Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej Muzeum http://muzeumliteratury.pl/literacki-wehikul-czasu-z-julianem-tuwimem/ Serdecznie zapraszamy!