(MAJ 2013 r.): Konferencja naukowa

Koło Literatury XX wieku, działające przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego organizuje ogólnopolską konferencję pt.: „Profile Tuwima", która odbędzie się 14.05.2013r. w sali Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim.

Konferencja będzie się składać z dwóch bloków tematycznych. Podczas pierwszego bloku (pt.: „Post – Tuwim") studenci oraz doktoranci spróbują odpowiedzieć na pytanie czy Tuwim istotnie zmienił, unowocześnił literaturę polską - zarówno w sferze językowej jak i tematycznej. Po wygłoszeniu referatów odbędzie się panel dyskusyjny, w którym udział wezmą znawcy Tuwima. Drugi blok pt.: „Re – Tuwim" będzie nie tylko próbą rewizji dotychczasowych interpretacji Tuwima lecz także próbą odnalezienia sfer twórczości Tuwima dotąd pomijanych lub ogólnikowo opisywanych . Konferencję zakończy panel dyskusyjny.