1894 
– 13.IX. narodziny Juliana Tuwima w Łodzi przy ul. Widzewskiej 44

1896 
– przeprowadzka rodziny do większego mieszkania przy Pasażu Szulca 5

1898
– 22.VIII. narodziny siostry Tuwima, Ireny

1902/03
– przeprowadzka do kamienicy przy ul. św. Andrzeja 40

1904–1914 
– nauka w Męskim Gimnazjum Rządowym przy ul. Mikołajewskiej 44

1911 
– przekład na esperanto wiersza Leopolda Staffa W jesiennym słońcu

1912 
– poznanie przyszłej żony Stefanii Marchew

1913 
– 6.I. właściwy debiut: w numerze 6 „Kuriera Warszawskiego” ukazuje się wiersz Prośba podpisany inicjałami St. M. (Stefania Marchew);
                                                                  – pierwsze spotkanie Tuwima ze Staffem

 

1914 
– zakończenie nauki w gimnazjum; 

– przeprowadzka rodziny na ul. Dzielnej 50;
– nawiązanie współpracy z „Nowym Kurierem Łódzkim”

Julian Tuwim, White Plains, 1949 r.

1915 
– początek współpracy z łódzkim kabaretem „Bi-Ba-Bo”

1916–1918 
– wyjazd do Warszawy i studia na Uniwersytecie Warszawskim (prawo i filozofia)

1916–1919 
– współpraca z czasopismem akademickim „Pro Arte et Studio”

1918 
– ukazuje się Czyhanie na Boga, pierwszy tom poetycki Tuwima;

– współpraca z kabaretami „Czarny Kot” i „Miraż”

1919 
– 30.IV. ślub ze Stefanią Marchew; 

– przeprowadzka na stałe do Warszawy, na ul. Królewską 41;
– początek współpracy z kabaretem „Qui pro Quo”

1920 
– tom wierszy Sokrates tańczący

– współpraca z miesięcznikiem poetyckim „Skamander”

1922 
– tom Siódma jesień

1923 
– tom Wierszy tom czwarty

1924 
– Tuwim prowadzi dział „Camera Obscura” w „Wiadomościach Literackich”; 
– publikacja Czarów i czartów polskich oraz wypisów czarnoksięskich

1926 
– tom Słowa we krwi;

– współpraca z kabaretem „Cyrulik warszawski”

1928 
– Nagroda Literacka Miasta Łodzi

1929 
– tom Rzecz czarnoleska

– przekład komedii Rewizor M. Gogola dla Teatru Polskiego w Warszawie

1931 
– przekład poematu Jeździec miedziany A. Puszkina

1932 
– tom Biblia cygańska i inne wiersze

1934 
– tom Jarmark rymów
– współpraca z kabaretem „Cyganeria”

1935 
– 3.V. śmierć ojca poety; 

– wydanie Polskiego słownika pijackiego i antologii bachicznej

1936 
– tom Treść gorejąca;
– powstanie Balu w operze
– adaptacja Żołnierza królowej Madagaskaru S. Dobrzańskiego dla Teatru Letniego w Warszawie

1937
– przekład Ożenku M. Gogola dla Teatru Ateneum w Warszawie; 

– antologia Cztery wieki fraszki polskiej

1939 
– 5.IX. początek emigracji, ucieczka  z Polski, przez Rumunię, Jugosławię i Włochy, do Paryża

1940 
– wyjazd z Portugalii do Brazylii; 

– początek pracy nad poematem Kwiaty polskie

1941 
– wyjazd do Nowego Jorku

1942 
– 19.VIII. śmierć matki Tuwima zamordowanej przez hitlerowców w Otwocku;

– współpraca z miesięcznikiem „Nowa Polska” redagowanym w Londynie.

1944 
– opublikowanie manifestu My, Żydzi polscy w „Nowej Polsce”

1946 
– 12.VI. powrót do Warszawy; 

– adoptowanie córki Ewy;
– publikacja Balu w operze;
– kierownictwo literackie Teatru Muzycznego Domu Wojska Polskiego

1948 
– otrzymanie zrujnowanego domu w Aninie; 

– kierownictwo artystyczne Teatru Nowego w Warszawie
– wygłoszenie mowy Pomnik i mogiła w 5-tą rocznicę powstania w getcie warszawskim

1949 
– tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego; 

– Nagroda Literacka Miasta Łodzi;
– odznaczenie orderem Sztandaru Pracy; 
– wydanie poematu Kwiaty polskie
– antologia Polska nowela fantastyczna;
 redagowanie działu Cicer cum caule, czyli groch z kapustą w miesięczniku „Problemy”

1950 
– publikacja książki Pegaz dęba. Panopticum poetyckie

1951 
– przekład Mądremu biada A. Gribojedowa dla Teatru Polskiego; 

– Nagroda Państwowa I stopnia za twórczość poetycką i przekładową

1953
– 27.XII. śmierć Tuwima w domu „Halama” w Zakopanem