Zarząd Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim:

Roman Wozniak – Prezes Zarządu

Marek Kołłątaj - Wiceprezes Zarządu

Ewa Tuwim-Wozniak – Członek Zarządu


Komisja Programowa do Spraw Pomocy Dzieciom:

dr hab. Emilia Mikołajewska

dr Maciej Smarżewski


Komisja Programowa do Spraw Spuścizny Literackiej po Julianie Tuwimie i Irenie Tuwim:

prof. dr hab. Aleksander Nawarecki


Biuro Fundacji:

Agnieszka Kocęba

 

KONTAKT Z FUNDACJĄ:

Informujemy, że Pracownicy Biura Fundacji pracują zdalnie (poprzez e-mail), dlatego wszelkie pytania i prośby należy kierować na adres mailowy: info@Tuwim.org

_____________________________________________

 

UWAGA! NOWY ADRES:

Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim

ul. Tadeusza Makowskiego 2

02-784 Warszawa

tel. 729 873 296

e-mail: info@Tuwim.org