Szanowni Państwo,


Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim („Fundacja") chciałaby zorientować się, jakie są możliwości poszerzenia listy Ośrodków współpracujących z Fundacją. Jeśli są Państwo zainteresowani ewentualnym nawiązaniem współpracy z Fundacją, prosimy o wypełnienie tabeli o nazwie: „ANKIETA - informacje o Ośrodku Rehabilitacyjnym" (do której uzyskają Pastwo dostęp klikając w link umieszczony na końcu tego ogłoszenia) oraz przysłanie jej na adres elektroniczny: info@Tuwim.org

Jednocześnie zaznaczamy, że niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi, ani nie może być rozumiane, jako zaproszenie do zawarcia umowy, oferta zawarcia umowy ani jako ogłoszenie aukcji lub przetargu.

Ewentualna decyzja Fundacji o nawiązaniu współpracy z danym Ośrodkiem, będzie podejmowana przez Fundację indywidualnie w drodze odrębnej komunikacji pomiędzy Fundacją, a danym Ośrodkiem. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości przesyłanie przez Państwa wypełnionej tabeli na wskazany powyżej adres nie obliguje Fundacji do nawiązania współpracy z Państwa Ośrodkiem.

Poprzez podanie Fundacji danych zawartych w poniższej tabeli, wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie przez Fundację w celu analizy możliwości ewentualnego nawiązania współpracy przez Fundację z Państwa Ośrodkiem.


Z poważaniem

Zarząd Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim

 

ANKIETA - informacje o Ośrodku Rehabilitacyjnym