Rękopis Kwiatów Polskich, White Plains, 1949 r.

Julian Tuwim w domenie publicznej – nie cała twórczość!

Z dniem 1 stycznia 2024 roku niemal cała twórczość Juliana Tuwima przeszła do domeny publicznej, z wyjątkiem utworów współautorskich słownych lub słowno-muzycznych powstałych za życia Poety, których drugi współtwórca zmarł później niż Julian Tuwim, i jest nadal chroniony.

Podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Art. 36. ust.1 i 5

Przykłady:

utwór słowny „W oparach absurdu” –  Antoni Słonimski  i Julian Tuwim

przedwojenne piosenki z muzyką np. Henryka Warsa, Władysława Daniłowskiego, Stefanii Górskiej, m.in. „Miłość ci wszystko wybaczy”,  „Co nam zostało z tych lat”, „Nasza jest noc”

_________________________________________________________________________

 

Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim jest współwłaścicielem autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów Juliana Tuwima współautorskich słownych i słowno-muzycznych, które są nadal chronione, oraz jedynym właścicielem autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów Ireny Tuwim.

Prosimy wydawców planujących publikacje w druku ww. utworów Juliana Tuwima oraz utworów Ireny Tuwim o kontakt z Fundacją, by uzgodnić warunki umowy licencyjnej i dokonać korekty autorskiej tekstów. Dotyczy to także umieszczania utworów w Internecie. Dysponujemy poprawnymi tekstami utworów obojga autorów.

Wydawców planujących publikacje w celach dydaktyczno-naukowych prosimy o  kontakt z Fundacją przed wydaniem planowanej publikacji. Wcześniejsze podpisanie umowy licencyjnej oraz korekta autorska gwarantuje Państwu poprawność tekstu utworów oraz korzystniejsze warunki finansowe licencji.

Wydawców płyt, producentów filmowych i teatralnych informujemy, że utrwalenie na nośniku dźwięku / dźwięku i obrazu dowolną techniką wykonania utworów słownych i słowno-muzycznych, publiczne ich odtwarzanie, włączenie do utworu audiowizualnego, wykorzystanie w wystawieniu scenicznym – wymaga zgody Fundacji i podpisania umowy licencyjnej z Fundacją i/lub ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS (zależnie od rodzaju wykorzystania).

Twórców utworów słowno-muzycznych wykorzystujących utwory Ireny Tuwim, ich opracowań i adaptacji prosimy o kontakt z Fundacją, by uzyskać zgodę na wykorzystanie i zarejestrować powstałe utwory w ZAiKS-ie.

By ułatwić Państwu zebranie niezbędnych informacji o planowanym wykorzystaniu, prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy i przesłanie go na nasz adres: info@Tuwim.org

 

DO POBRANIA: 

 

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@Tuwim.org