Rękopis Kwiatów Polskich, White Plains, 1949 r.

Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim jest jedynym właścicielem autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów Juliana Tuwima i Ireny Tuwim.

Prosimy wydawców planujących publikacje utworów Juliana Tuwima i Ireny Tuwim o kontakt z nami, by uzgodnić warunki umowy licencyjnej i dokonać korekty autorskiej tekstu. Pragniemy poinformować, że dysponujemy poprawnymi tekstami utworów obojga autorów. Dotyczy to także umieszczania utworów w Internecie.

Zwracamy się też z prośbą do wydawców planujących publikacje utworów Juliana Tuwima i Ireny Tuwim w celach dydaktyczno-naukowych o kontakt z Fundacją przed wydaniem planowanej publikacji. Wcześniejsze podpisanie umowy licencyjnej oraz korekta autorska gwarantuje Państwu poprawność tekstu utworów oraz korzystniejsze warunki finansowe licencji.

Informujemy jednocześnie wydawców płyt, producentów filmowych i teatralnych, że zapis optyczny, cyfrowy i analogowy oraz publiczne odtwarzanie utworów słownych i słowno-muzycznych wymaga rejestracji utworów i podpisania umowy licencyjnej z organizacją zbiorowego zarządzania Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS.

Twórców utworów słowno-muzycznych, opracowań i adaptacji prosimy o kontakt z Fundacją, by uzyskać zgodę i zarejestrować  utwory w ZAiKSie.

By ułatwić Państwu zebranie niezbędnych informacji o planowanej publikacji, prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy i przesłanie go na nasz adres: info@Tuwim.org


 

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@Tuwim.org