Bibliografię prac Ireny Tuwim, a także listę opracowań dotyczących jej twórczości można znaleźć w słowniku bibliograficznym Współcześni Pisarze Polscy i Badacze Literatury.

Twórczość

1. 24 wiersze. Warszawa, Towarzystwo Wydawnicze 1921

2. Listy. Warszawa W. Czarski 1926 (wiersze)

3. Miłość szczęśliwa. Warszawa F. Hoesick 1930 (wiersze)

4. Marek Wagarek. Warszawa Nasza Księgarnia 1955; wyd. 2: tamże 1958; wyd. 3: tamże 1950; wyd. 4: Warszawa Ruch 1960 (wierszowana opowieść dla dzieci)

5. Łódzkie pory roku. Przedm.: H. Boguszewska, Kraków Wydawnictwo Literackie 1956; wyd. 2: Warszawa Czytelnik 1958; wyd. 3: Warszawa Ruch 1979 (opowiadania oraz szkic wspomnieniowy o łódzkim dzieciństwie, rodzicach i bracie Julianie)

6. Wiersze wybrane. Warszawa PAX 1958; wyd. 2: tamże 1979

7. O pingwinie Kleofasku. Warszawa Nasza Księgarnia 1960; tamże: wyd. 2 1968, wyd. 3 1977; wyd. 4 1983; wyd. 5 1989 (opowieść dla dzieci)

8. Co okręt wiezie? Warszawa Nasza Księgarnia 1962; tamże: wyd. 2 1965, wyd. 3 1968; wyd. 4 1973; wyd.5 Warszawa Iskry 1979; wyd. 6: Warszawa Nasza Księgarnia 1984; tamże: wyd. 1987, wyd. 8 1991 (dla dzieci)

Przekłady i adaptacje

1. H. Zur Mühlen: Koniec i początek. Wstęp: S. Napierski. Warszawa Wydawnictwo Współczesne 1931 (autobiografia)

2. A. Tołstoj: Złoty kluczyk czyli niezwykłe przygody Buratina. Warszawa J. Przeworski 1937; wyd. nast.: Warszawa Czytelnik 1949, tamże: wyd. 2 1951; wyd. 3 1952; wyd. : Warszawa Nasza Księgarnia 1953 (jako tłumacz podpisany Julian Tuwim)

3. Bracia Grimm: Bajki. Warszawa J. Przeworski 1938; wybór wyd. pt. Baśnie, Kraków Siedmioróg 1995, tamże 1997; inne wyd. tamże 2000

4. Miki, Apsik i Pyzia. Wg tekstu W. Disneya. Warszawa J. Przeworski 1938

5. Miki Strażak. Wg tekstu W. Disneya. Warszawa J. Przeworski 1938

6. Przygody Miki w krainie liliputów. Wg tekstu W. Disneya. Warszawa J. Przeworski 1938

7. A. A. Milne: Kubuś Puchatek. Warszawa J. Przeworski 1938; wyd. nast.: Warszawa Wiedza 1946, tamże 1948; Warszawa Nasza Księgarnia wyd. 2(!)-12 1950-1984, wyd. 14 1986, wyd. 16 1988, wyd. 18 1990 oraz 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999; Warszawa Książka i Wiedza wyd. 12 1985, wyd. 15 1987, wyd. 17 1989, wyd. 19 1990; Warszawa Prószyński i S-ka 1997, 1999, 2001, wyd. w j. pol. i ang. 2001; Warszawa Nasza Księgarnia 2002; Warszawa Świat Książki 2003; Warszawa Nasza Księgarnia 2005, tamże 2007. Ponadto łącznie z Chatką Puchatka: Warszawa Nasza Księgarnia 1955, 1995, 1997, 1998, 2000, 2004, 2005 (powieść dla dzieci)

8. A.A. Milne: Chatka Puchatka. Warszawa J. Przeworski 1938; wyd. nast.: Warszawa Wiedza 1949; Warszawa Nasza Księgarnia wyd. 2-9 1954-1983, wyd. 11 1986, wyd. 15 1990 oraz 1993, 1995, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000; Warszawa Książka i Wiedza wyd. 10 1985, wyd. 12-14 1987-1989, wyd. 16 1990; Warszawa Prószyński i S-ka 1997, 1999 i wyd. w j. pol. i ang. 2000 (powieść dla dzieci)Ponadto wiele wydań fragmentów poz. 7 i 8 pod różnymi tytułami.

9. P.L.Travers: Agnieszka. Warszawa J. Przeworski 1938, tamże 1948; wyd. 2(!): Warszawa Nasza Księgarnia 1957 pt. Mary Poppins, tamże wyd. 3 1967, wyd. 4: 1985; Londyn Puls 1994; Warszawa Świat Książki 1995 (powieść dla młodzieży)

10. Królewna Śnieżka. Wg tekstu W. Disneya. Warszawa J. Przeworski 1939; wyd. nast.: Warszawa Wiedza 1946, tamże 1948

11. M. Leaf: Fernando. Wg tekstu M. Leafa. Warszawa Przeworski 1939; wyd. nast. Kr. Wyd. J. Kubickiego (1939?); Warszawa Ruch 1957, tamże: wyd. 3 1966, wyd. 4 1969, wyd. 5 1987; Warszawa Prószyński i S-ka 1999; Warszawa Świat Książki 2004

12. I. Franko: Murarz i inne opowiadania. Warszawa Książka i Wiedza 1950

13. I. Franko: Zachar Berkut. Warszawa Książka i Wiedza 1950 (powieść)

14. W. Korolenko: Dzieci podziemia. Warszawa Książka i Wiedza 1950 (powieść dla młodzieży)

15. W. Korolenko: W złym towarzystwie. Wspomnienia z dzieciństwa mego przyjaciela. Warszawa Książka i Wiedza 1950

16. Ż. Griwa: Opowiadania o Hiszpanii. Przeł. z ros. m.in. J. Stawiński. Warszawa Książka i Wiedza 1951

17. I. Mieńszykow, W. Szyszkow: Niech żyje życie. Przeł. m.in. K. Truchanowski. Warszawa Książka i Wiedza 1951 (opowiadania)

18. M. Tichonow: Dzielny partyznant. Warszawa KiW 1951 (opowiadania)

19.  M. Tichonow: Opowiadania. Warszawa Książka i Wiedza 1951

20. B. Żytkow: Bezdomna kotka. Warszawa Książka i Wiedza 1951 (opowiadanie)

21. B. Żytkow: Słonie przy pracy. Warszawa 1951 (opowiadanie)

22. S. Michałkow: Budujemy... budujemy.... Warszawa Czytelnik 1952 (wiersze dla dzieci)

23. E. Ryss: Wychowanek kapitanów. Przeł.: m.in. J. Stawiński. Warszawa MON 1952, tamże: wyd. 2-7 1954-1962 (powieść dla młodzieży)

24. A. Agranowski: Opowieść o czarodziejskim dmuchawcu. Przeł. m.in. J. Stawiński. Warszawa MON 1953, tamże wyd. 2 1954

25. W. Kostjukowski: Znów nastała wiosna. Powieść. Przeł.: m.in. J. Stawiński. Warszawa MON 1953

26. S. Marszak: Jak drukuje się książkę. Warszawa Nasza Księgarnia 1953 (wiersze dla dzieci)

27. E. H. Beecher Stowe: Chata wuja Toma. Przeł. m.in. J. Stawiński, Warszawa Iskry 1954, tamże 1958; wyd. skrócone 2 (!) 1960, wyd. 4 1966 (powieść)

28. W. Korolenko: Sen Makara. Przeł.: m.in. L. Komarnicki, Warszawa Czytelnik 1955 (opowiadania)

29. Puszkin we wspomnieniach swoich współczesnych. Przeł.: m.in. J. Stawiński. Warszawa Czytelnik 1955

30. J. Hilton: Żegnaj Chips. Warszawa Czytelnik 1957 (powieść)

31. Kamizelka Jeża. Wg tekstu ang. Warszawa Ruch 1957, tamże wyd. 2 1959, wyd. 3 1960, wyd. 4 1960 (dla dzieci)

32. A. A. Milne: Wiersze dla Krzysia. Wolne tłum.: m.in. A. Marianowicz. Warszawa Nasza Księgarnia 1957, tamże wyd. 2 1979, wyd. 3 1983

33. E. Nesbit: Pięcioro dzieci i „coś”. Powieść fantastyczna. Warszawa Nasza Księgarnia 1957, tamże wyd. 2 1967, wyd. 3 1974, wyd. 4 1989; Londyn Puls 1995; Warszawa Prószyński i S-ka 1999

34. O. Wilde: Szczęśliwy książę i inne opowiadania. Przeł. m.in. J. Stawiński. Warszawa Nasza Księgarnia 1957, tamże 1997

35. G. Macdonald: Na skrzydłach Północnej Wichury. Warszawa Pax 1958 (opowieść dla młodzieży)

36. E. Nesbit: Feniks i dywan. Warszawa Nasza Księgarnia 1959, tamże: wyd. 2 1967,

37. E.C. Spyknam: Cytryna i gwiazda. Warszawa Nasza Księgarnia 1959 (powieść dla młodzieży)

38. A. Niekrasow: Przygody kapitana Zełganowa. Warszawa Nasza Księgarnia 1960, tamże wyd. 2 1963, wyd. 3 1971, wyd. 4 1984

39. N.Pomiałowski: Mieszczańskie szczęście. Mołotow. Przeł. m.in. J.Stawiński. Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy 1960 (powieści)

40. P.I. Travers: Agnieszka wraca. Warszawa Nasza Księgarnia 1960. Wyd. nast. pt.: Mary Poppins wraca, tamże: wyd.2 1968, wyd. 3 1985 (powieść dla młodzieży)

41. K.K. Mansfield: Upojenie i inne opowiadania. Przeł.: m.in. W. Peszkowa, J. Stawiński. Warszawa Czytelnik 1962

42. I. Tołstoj: Wspomnienia o moim ojcu. Przeł.: m.in. J. Stawiński. Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy 1962

43. P.I. Travers: Agnieszka otwiera drzwi. Warszawa Nasza Księgarnia 1962. Wyd. nast. pt.: Mary Poppins otwiera drzwi,tamże: wyd. 2 1968, wyd. 3 1986; Warszawa Świat Książki 1996 (powieść dla młodzieży)

44. E Fenton: Widmo z Głogowego Wzgórza. Warszawa Nasza Księgarnia 1963, tamże wyd. 2 1969, wyd. 3 1973; wyd. 4 Tor. C&T 1996; Warszawa Prószyński i S-ka 2000

45. E. Nesbit: Historia amuletu. Warszawa Nasza Księgarnia 1963, tamże: wyd. 2 1968, wyd. 3 1977, wyd. 1989 (powieść dla młodzieży)

46. P.I. Travers: Agnieszka w parku. Warszawa Nasza Księgarnia 1963. Wyd. nast. pt.: Mary Poppins w parku; tamże: wyd. 2 1968, wyd. 3 1986; Warszawa Świat Książki 1997 (powieść dla młodzieży)

47. Dzikie gęsi. Rosyjskie bajki ludowe. Warszawa Nasza Księgarnia 1964

48. C.D. Snedeker: Tereas i jego miasto. Warszawa Nasza Księgarnia 1965, wyd. : tamże 1971 (powieść dla młodzieży)

49. S.N. Ghose: Opowieści hinduskie. Warszawa Nasza Księgarnia 1966

50. M. Norton: Gałka od łóżka. Warszawa Nasza Księgarnia 1966, wyd. 2: tamże 1973; Warszawa Prószyński i S-ka 1998; Warszawa Dwie Siostry 2007 (powieść dla młodzieży)

51. E. Nesbit: Dawno temu, gdy byłam mała. Warszawa Nasza Księgarnia 1969

52. A. Tołstoj: Baśnie, bajki, bajeczki. Ludowe bajki rosyjskie. Warszawa Nasza Księgarnia 1969, tamże : wyd. 2 1973, wyd. 3 1977, wyd. 4 1985.

53. E. Nesbit: Zaczarowany Zamek. Przeł.: m.in. J. Stawiński. Warszawa Nasza Księgarnia 1971 (powieść dla młodzieży)

54. E. Nesbit: Czarodziejskie miasto. Warszawa Nasza Księgarnia 1973 (powieść dla młodzieży)

55. E. Nesbit: Ród Ardenów. Warszawa Nasza Księgarnia 1978 (powieść)

Praca redakcyjna

1. W. Korolenko: Dzieła wybrane. Wstęp: N. Modzelewska. Przyp. oprac. E. Dębnicki, Z. Fedecki. Warszawa Pax 1952 (tu m.in. tłumaczenie I. Tuwim) 

 

Oprac. T. Januszewski