Irena Tuwim z bratem Julianem Tuwimem
Toronto, 1945 r.

Julian Tuwim w domenie publicznej – nie cała twórczość!

Z dniem 1 stycznia 2024 roku niemal cała twórczość Juliana Tuwima przeszła do domeny publicznej, z wyjątkiem utworów współautorskich słownych lub słowno-muzycznych powstałych za życia Poety, których drugi współtwórca zmarł później niż Julian Tuwim, i jest nadal chroniony.

Podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Art. 36. ust.1 i 5

Przykłady:

utwór słowny „W oparach absurdu” –  Antoni Słonimski  i Julian Tuwim

przedwojenne piosenki z muzyką np. Henryka Warsa, Władysława Daniłowskiego, Stefanii Górskiej, m.in. „Miłość ci wszystko wybaczy”,  „Co nam zostało z tych lat”, „Nasza jest noc”

 

_________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim ustanowiona przez Ewę Tuwim-Wozniak, rozpoczęła działalność 15 września 2006 roku. 

 

Fundacja jest właścicielem autorskich praw majątkowych do:

1. utworów Juliana Tuwima współautorskich słownych lub słowno-muzycznych powstałych za życia Poety, których drugi współtwórca zmarł później niż Julian Tuwim, i jest nadal chroniony;

2. wszystkich utworów autorstwa Ireny Tuwim;

a dochód Fundacji pochodzi wyłącznie ze sprzedaży wyżej wymienionych praw.

 

Główne cele Fundacji:

1.Zajmujemy się udzielaniem pomocy niepełnosprawnym i nieuleczalnie chorym dzieciom i młodzieży zamieszkałej w Polsce.

2.Sprawujemy opiekę nad spuścizną literacką po Julianie Tuwimie i Irenie Tuwim-Stawińskiej.

 

 

STATUT Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim

 

SPRAWOZDANIA DLA MINISTERSTWA ZDROWIA:

Sprawozdanie dla Ministerstwa Zdrowia za rok 2011

Sprawozdanie dla Ministerstwa Zdrowia za rok 2012

Sprawozdanie dla Ministerstwa Zdrowia za rok 2013

Sprawozdanie dla Ministerstwa Zdrowia za rok 2014

Sprawozdanie dla Ministerstwa Zdrowia za rok 2015

Sprawozdanie dla Ministerstwa Zdrowia za rok 2016

Sprawozdanie dla Ministerstwa Zdrowia za rok 2017

Sprawozdanie dla Ministerstwa Zdrowia za rok 2018

Sprawozdanie dla Ministerstwa Zdrowia za rok 2019

Sprawozdanie dla Ministerstwa Zdrowia za rok 2020

Sprawozdanie dla Ministerstwa Zdrowia za rok 2021

Sprawozdanie dla Ministerstwa Zdrowia za rok 2022