Irena Tuwim z bratem Julianem Tuwimem
Toronto, 1945 r.

Julian Tuwim w domenie publicznej – nie cała twórczość!

Z dniem 1 stycznia 2024 roku niemal cała twórczość Juliana Tuwima przeszła do domeny publicznej, z wyjątkiem utworów współautorskich słownych lub słowno-muzycznych powstałych za życia Poety, których drugi współtwórca zmarł później niż Julian Tuwim, i jest nadal chroniony.

Podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Art. 36. ust.1 i 5

Przykłady:

utwór słowny „W oparach absurdu” –  Antoni Słonimski  i Julian Tuwim

przedwojenne piosenki z muzyką np. Henryka Warsa, Władysława Daniłowskiego, Stefanii Górskiej, m.in. „Miłość ci wszystko wybaczy”,  „Co nam zostało z tych lat”, „Nasza jest noc”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim ustanowiona przez Ewę Tuwim-Wozniak, rozpoczęła działalność 15 września 2006 roku. 

 

Fundacja jest właścicielem autorskich praw majątkowych do:

1. utworów Juliana Tuwima współautorskich słownych lub słowno-muzycznych powstałych za życia Poety, w przypadku, gdy autorskie prawa majątkowe drugiego współtwórcy/pozostałych współtwórców nadal są chronione;

2. wszystkich utworów autorstwa Ireny Tuwim;

a dochód Fundacji pochodzi wyłącznie ze sprzedaży wyżej wymienionych praw.

 

 

Celami Fundacji są:

a. udzielanie pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej na rzecz osób, stale zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

  • niepełnosprawnych fizycznie, w celu osiągnięcia poprawy w poziomie ich edukacji lub samodzielności oraz ułatwienia ich integracji społecznej, w szczególności, gdy leczenie, rehabilitacja, nauczanie lub konsultacja zalecona przez lekarza prowadzącego, wymagają dojazdu do centrów medycznych lub szkół położonych w dalekiej odległości od miejsca ich zamieszkania;
  • nieuleczalnie chorych, pozostających pod opieką zakładów opieki paliatywnej, w celu poprawy jakości ich życia.

b. opieka nad spuścizną literacką po Julianie Tuwimie i Irenie Tuwim-Stawińskiej, pielęgnowanie pamięci o obojgu twórcach oraz pogłębianie i rozpowszechnianie wiedzy o ich postaciach i życiu.

 

 

STATUT Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim

 

 

SPRAWOZDANIA DLA MINISTERSTWA ZDROWIA:

Sprawozdanie dla Ministerstwa Zdrowia za rok 2011

Sprawozdanie dla Ministerstwa Zdrowia za rok 2012

Sprawozdanie dla Ministerstwa Zdrowia za rok 2013

Sprawozdanie dla Ministerstwa Zdrowia za rok 2014

Sprawozdanie dla Ministerstwa Zdrowia za rok 2015

Sprawozdanie dla Ministerstwa Zdrowia za rok 2016

Sprawozdanie dla Ministerstwa Zdrowia za rok 2017

Sprawozdanie dla Ministerstwa Zdrowia za rok 2018

Sprawozdanie dla Ministerstwa Zdrowia za rok 2019

Sprawozdanie dla Ministerstwa Zdrowia za rok 2020

Sprawozdanie dla Ministerstwa Zdrowia za rok 2021

Sprawozdanie dla Ministerstwa Zdrowia za rok 2022