(MAJ 2013 r.): Konferencja 'Meandry Skamandrytów. Tradycja-recepcja-perspektywy badawcze'

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza w dniach 3-4 grudnia na konferencję naukową 'Meandry Skamandrytów. Tradycja-recepcja-perspektywy badawcze'. Swój wykład o Tuwimie pt. 'Tuwim a poezja włoska na przełomie XIX i XX w.' przestawi Giovanna Tomassucci - wykładowca polonistyki na Uniwersytecie w Pizie.