Szanowni Państwo,

w dniu 31.12.2023 roku zakończył się 70–letni okres ochrony autorskich praw majątkowych do utworów Juliana Tuwima.

W związku z powyższym od 01.01.2024 roku weszły one do domeny publicznej, co znaczy że Fundacja będzie odtąd dysponować jedynie kwotami, które wpływać będą z autorskich praw majątkowych do utworów Jego siostry - Ireny Tuwim, a co za tym idzie, skala działalności statutowej Fundacji będzie bardzo ograniczona.

Przeprowadzenie zmian organizacyjnych w Fundacji, niezbędnych w wyniku wygaśnięcia autorskich praw majątkowych do utworów Juliana Tuwima wymaga wiele czasu i uniemożliwia rozpoczęcie prac związanych z XVI Akcją.

W przypadku ogłoszenia kolejnej Akcji Charytatywnej, na niniejszej stronie pojawią się stosowne informacje, na temat możliwości ubiegania się o pomoc.