(2017 rok) Julian Tuwim – tradycja, recepcja, perspektywy badawcze (publikacja Uniwersytetu w Białymstoku)