Literacki wehikuł czasu z Julianem Tuwimem

Fundacja objęła honorowym patronatem spotkanie z cyklu "Literacki wehikuł czasu" poświęcone Julianowi Tuwimowi. Szczegóły - http://muzeumliteratury.pl/literacki-wehikul-czasu-z-julianem-tuwimem/ Serdecznie zapraszamy!