Patronat honorowy nad Międzynarodową Konferencją Naukową TUWIM BEZ KOŃCA

Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim objęła honorowym patronatem oragnizowaną przez Katedrę Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Miasta Łodzi  Międzynarodową Konferencję Naukową TUWIM BEZ KOŃCA, która odbędzie się 5-7 grudnia 2013 roku w Łodzi w Pałacu Poznańskich (ul. Ogrodowa 15, Sala Lustrzana).

 

Zaproszenie przyjęli wybitni znawcy twórczości Juliana Tuwima, a także animatorzy kultury, artyści i badacze inspirujący się twórczością autora Kwiatów polskich. Obradom plenarnym będą towarzyszyły panele dyskusyjne, spektakle teatralne, koncerty, wystawy i spotkania promujące publikacje o Tuwimie