Patronat honorowy nad konferencją

Fundacja objęłą patronatem konferencję pt.: "Profile Tuwima" organizowaną przez Koło Literatury XX wieku, działające przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, która odbędzie się 14.05.2013r. w sali Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim.