(LUTY 2013 r.): Patronat nad konkursami organizowanymi przez Przedszkole Publiczne nr 72 w Szczecinie

Fundacja objęła patronatem honorowym konkursy - plastyczny "Bohaterowie utworów Juliana Tuwima" oraz recytatorski "Przegląd Twórczości Poetyckiej Juliana Tuwima" - organizowane przez Przedszkole Publiczne nr 72 w Szczecinie.