(LISTOPAD 2017): XII Akcja Charytatywna ogłoszona 15.11.2017 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 15.11.2017 r. ogłosiliśmy kolejną XII Akcję Charytatywną.

Wszelkie informacje odnośnie tej Akcji można uzyskać w zakładce: POMOC CHARYTATYWNA.

Wnioski o pomoc w ramach tej Akcji można składać do dnia 31 stycznia 2018 roku.

(MAJ 2017 r.): Lista Osób Obdarowanych w XI Akcji Charytatywnej

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w zakładce: POMOC CHARYTATYWNA umieściliśmy ostateczną listę Osób Obdarowanych w XI Akcji Charytatywnej.

(LUTY 2017 r.): Ogłoszenie dla Ośrodków Rehabilitacyjnych

Szanowni Państwo,

informujemy, że zameściliśmy na stronie internetowej - ANKIETĘ dla Ośrodków Rehabilitacyjnych.

Szczegółowe wiadomości dostępne są w zakładce "POMOC CHARYTATYWNA".

(LISTOPAD 2016 r.): XI AKCJA CHARYTATYWNA

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 16 listopada 2016 roku w zakładce "Pomoc charytatywna" umieściliśmy informacje o najnowszej XI Akcji Charytatywnej Fundacji.

(GRUDZIEŃ 2015 r.): X AKCJA CHARYTATYWNA

Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce Pomoc charytatywna umieściliśmy informację o najnowszej X Akcji Charytatywnej. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

(GRUDZIEŃ 2014 r.): IX AKCJA CHARYTATYWNA

Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce Pomoc charytatywna umieściliśmy informację o najnowszej IX Akcji Charytatywnej. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Patronat honorowy nad Międzynarodową Konferencją Naukową TUWIM BEZ KOŃCA

Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim objęła honorowym patronatem oragnizowaną przez Katedrę Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Miasta Łodzi  Międzynarodową Konferencję Naukową TUWIM BEZ KOŃCA, która odbędzie się 5-7 grudnia 2013 roku w Łodzi w Pałacu Poznańskich (ul. Ogrodowa 15, Sala Lustrzana).

                                         

Zaproszenie przyjęli wybitni znawcy twórczości Juliana Tuwima, a także animatorzy kultury, artyści i badacze inspirujący się twórczością autora Kwiatów polskich. Obradom plenarnym będą towarzyszyły panele dyskusyjne, spektakle teatralne, koncerty, wystawy i spotkania promujące publikacje o Tuwimie.
   
Międzynarodową Konferencję Naukową TUWIM BEZ KOŃCA

Patronat honorowy nad konferencją

Fundacja objęła patronatem konferencję pt.: "Profile Tuwima" organizowaną przez Koło Literatury XX wieku, działające przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, która odbędzie się 14.05.2013r. w sali Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim.

(LUTY 2013 r.): Patronat nad konkursami organizowanymi przez Przedszkole Publiczne nr 72 w Szczecinie

Fundacja objęła patronatem honorowym konkursy - plastyczny "Bohaterowie utworów Juliana Tuwima" oraz recytatorski "Przegląd Twórczości Poetyckiej Juliana Tuwima" - organizowane przez Przedszkole Publiczne nr 72 w Szczecinie.

Literacki wehikuł czasu z Julianem Tuwimem

Fundacja objęła honorowym patronatem spotkanie z cyklu "Literacki wehikuł czasu" poświęcone Julianowi Tuwimowi. Szczegóły - http://muzeumliteratury.pl/literacki-wehikul-czasu-z-julianem-tuwimem/ Serdecznie zapraszamy!

VIII Akcja Charytatywna

Szanowni Państwo, wszystkie aktualne informacje o bieżących akcjach charytatywnych znajdują się w zakładce POMOC CHARYTATYWNA.