(1 stycznia 2024): Julian Tuwim w domenie publicznej - NIE CAŁA TWÓRCZOŚĆ!

Szanowni Państwo,

z dniem 1 stycznia 2024 roku niemal cała twórczość Juliana Tuwima przeszła do domeny publicznej, z wyjątkiem utworów współautorskich słownych lub słowno-muzycznych, których drugi współtwórca zmarł później niż Julian Tuwim, i jest nadal chroniony.

Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Art. 36. ust.1 i 5

Przykłady: 

- utwór słowny „W oparach absurdu” –  Antoni Słonimski  i Julian Tuwim

- przedwojenne piosenki z muzyką np. Henryka Warsa, Władysława Daniłowskiego, Stefanii Górskiej, m.in. „Miłość ci wszystko wybaczy”,  „Co nam zostało z tych lat”, „Nasza jest noc” i inne.

(GRUDZIEŃ 2023): XVI Akcja Charytatywna

Szanowni Państwo,

w dniu 31.12.2023 roku kończy się 70–letni okres ochrony autorskich praw majątkowych do utworów Juliana Tuwima.

W związku z powyższym od 01.01.2024 roku wejdą one do Domeny Publicznej, co znaczy że Fundacja będzie odtąd dysponować jedynie kwotami, które wpływać będą z autorskich praw majątkowych do utworów Jego siostry - Ireny Tuwim, a co za tym idzie, skala działalności statutowej Fundacji będzie bardzo ograniczona.

Przeprowadzenie zmian organizacyjnych w Fundacji, niezbędnych w wyniku wygaśnięcia autorskich praw majątkowych do utworów Juliana Tuwima wymaga wiele czasu i uniemożliwia rozpoczęcie prac związanych z XVI Akcją.

W przypadku ogłoszenia kolejnej Akcji Charytatywnej, na niniejszej stronie pojawią się stosowne informacje, na temat możliwości ubiegania się o pomoc.

(MARZEC 2023): XVI Akcja Charytatywna

Szanowni Państwo,

informujemy, że w 2023 roku NIE ZOSTANIE ogłoszona XVI Akcja Charytatywna.

(LUTY 2022): Zakończenie przyjmowania wniosków o pomoc w ramach XV Akcji Charytatywnej

Informujemy, iż z dniem 01.02.2022 roku zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o pomoc, w ramach XV Akcji Charytatywnej.

Lista osób obdarowanych, zostanie zamieszczona w dziale POMOC CHARYTATYWNA w dniu 15 maja 2022 roku.

(GRUDZIEŃ 2021): Adres wysyłki dokumentów w ramach XV Akcji Charytatywnej

Szanowni Państwo,

apelujemy o uważne czytanie Regulaminu XV Akcji Charytatywnej.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na adres, na jaki należy wysłać dokumenty w ramach tej Akcji — wskazany jest on w Regulaminie.


(GRUDZIEŃ 2021): Ogłoszenie XV Akcji Charytatywnej

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 01.12.2021 r. ogłosiliśmy XV Akcję Charytatywną.

Wszelkie informacje na jej temat, znajdą Państwo w zakładce: POMOC CHARYTATYWNA.

(PAŹDZIERNIK 2021): Fundacja objęła patronatem medialnym film, pt. "Przyjaciółki"

Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim objęła patronatem medialnym film, pt. "Przyjaciółki" w reżyserii Moniki Grzybowskiej.

Film ten przedstawia historie kobiet, które każdego dnia zmagają się z niewidzialnym przeciwnikiem, jakim jest SMA  - rdzeniowy zanik mięśni u ich dzieci. Chwile wytchnienia podczas weekendowego wyjazdu są okazją do śmiechu, tańców czy relaksacji, ale beztroski czas przeplatany jest także poważniejszymi rozmowami, wymianą doświadczeń i wsparciem, jakie dają sobie wzajemnie.

Dostępny jest on pod linkiem: https://fb.watch/8U2YADY4Sf


(LIPIEC 2021): NEKROLOG

(KWIECIEŃ 2021): Kolejna XV Akcja Charytatywna Fundacji

Szanowni Państwo,

w związku z bardzo niepewną, przedłużającą się sytuacją związaną z pandemią COVID-19, ogłoszenie kolejnej XV Akcji Charytatywnej przekładamy do dnia 1 grudnia 2021 r.

(LUTY 2021): Teksty bezpodstawnie przypisywane Julianowi Tuwimowi

UWAGA!

Bardzo niepokoi nas i martwi fakt, że w Internecie zamieszczane są utwory, które nie są utworami Juliana Tuwima, lecz podawane są jako Jego. Jest to szczególnie niepokojące w czasach, kiedy księgarnie i biblioteki są trudniej dostępne z powodu ograniczeń związanych z pandemią.

Wzywamy wszystkich, którzy są sprawcami tej dezinformacji, żeby zaprzestali tej działalności. Jest ona wyrazem braku szacunku dla Juliana Tuwima i ogranicza nasze możliwości udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym, ponieważ usuwanie błędnych informacji z Internetu jest bardzo pracochłonne.

(LISTOPAD 2020): kolejna XV Akcja Charytatywna Fundacji

Szanowni Państwo,

w związku z bardzo niepewną sytuacją związaną z pandemią COVID-19, ogłoszenie kolejnej XV Akcji Charytatywnej, przekładamy na razie do dnia 01.05.2021 r.

28 października 2020: uzyskanie wpisu w KRS

Informujemy, iż w dniu 28.10.2020 r. Fundacja uzyskała wpis w KRS, wobec czego nowy adres: ul. Wolska 64A lok. 15, 01-134 Warszawa, jest zarówno zarejestrowaną siedzibą Fundacji, jak również adresem korespondencyjnym.

31 lipca 2020 r.: ZMIANA SIEDZIBY FUNDACJI

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 31 lipca 2020 r. zmieniliśmy siedzibę Fundacji i obecnie znajduje się ona pod adresem:

ul. Wolska 64A lok. 15, 01-134 Warszawa.

Adres rejestrowy Fundacji pozostaje bez zmian, do chwili uzyskania wpisu w KRS.

XIV Akcja: ogłoszenie listy osób obdarowanych

Szanowni Państwo;

uprzejmie informujemy, iż w zakładce POMOC CHARYTATYWNA, umieściliśmy listę osób obdarowanych w XIV Akcji

Biuro Fundacji jest ZAMKNIĘTE do odwołania

Szanowni Państwo,

informujemy, że ze względów bezpieczeństwa - w związku  z pandemią COVID-19 - Biuro Fundacji jest ZAMKNIĘTE do odwołania.

Pracę wykonujemy zdalnie (poprzez e-mail), dlatego wszelkie pytania i prośby, prosimy kierować na adres mailowy Fundacji: info@Tuwim.org 

(LISTOPAD 2019 r.): Nowa XIV Akcja Charytatywna - ogłoszona 30.11.2019 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 30.11.2019 r. ogłosiliśmy kolejną XIV Akcję Charytatywną.

W związku z powyższym, zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Akcji, który dostępny jest w zakładce "POMOC CHARYTATYWNA".

(WRZESIEŃ 2019): Informacja odnośnie kolejnej XIV Akcji Charytatywnej Fundacji

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że kolejna XIV Akcja Charytatywna naszej Fundacji ogłoszona zostanie prawdopodobnie na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku. W związku z tym, jeśli chcieliby Państwo ubiegać się o pomoc, powinni Państwo zaglądać na naszą stronę, gdzie w zakładce: POMOC CHARYTATYWNA pojawi się regulamin XIV Akcji, w którym zawarte będą wszelkie informacje.

(MAJ 2019): LISTA OSÓB OBDAROWANYCH W XIII AKCJI

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 14 maja 2019 r. na stronie internetowej Fundacji, w zakładce: POMOC CHARYTATYWNA umieściliśmy listę Osób Obdarowanych w XIII Akcji.

Z przykrością informujemy, iż z powodu ograniczenia kwoty przeznaczonej na XIII Akcję Charytatywną i jednocześnie ze względu na dużą liczbę wniosków o pomoc, które wpłynęły do Fundacji w ramach tej Akcji, nie wszystkie Osoby otrzymały pomoc, pomimo spełnienia wymogów Regulaminu.


(LUTY 2019): XIII AKCJA CHARYTATYWNA - aktualizacja

Szanowni Państwo,

informujemy, iż zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o pomoc, w ramach XIII Akcji Charytatywnej.

W chwili obecnej jesteśmy na etapie analizy dokumentów, które do nas wpłynęły.

W przypadku braku któregoś z wymaganych dokumentów, będziemy kontaktowali się z Wnioskodawcami mailowo lub telefonicznie.

Lista Osób Obdarowanych w ramach XIII Akcji, umieszczona zostanie na tej stronie internetowej (w zakładce: POMOC CHARYTATYWNA) około 15 maja 2019 roku.

(GRUDZIEŃ 2018): Życzenia

 

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Państwu spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Państwa pomyślnością i szczęściem

życzy Zarząd oraz Pracownicy Fundacji


(LISTOPAD 2018): Nowa XIII AKCJA CHARYTATYWNA

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w zakładce "POMOC CHARYTATYWNA" umieściliśmy informacje odnośnie nowej XIII Akcji Charytatywnej.

(CZERWIEC 2018 r.): Ochrona danych osobowych - obowiązek informacyjny!

Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim w Warszawie, jako Administrator Danych Osobowych, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informuje Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarza Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych. Informacje dostępne są:

  • na stronie:  www.Tuwim.org (zakładka: ISTOTNE INFORMACJE O RODO),
  • w Biurze Fundacji.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją.

(MAJ 2018): XII Akcja Charytatywna - OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 15.05.2018 r. na stronie internetowej Fundacji ogłoszona została lista Osób Obdarowanych w XII Akcji Charytatywnej.

Wszelkie informacje odnośnie wyników tej Akcji można uzyskać, klikając w zakładkę: POMOC CHARYTATYWNA.

(KWIECIEŃ 2018): XII Akcja Charytatywna

Szanowni Państwo,

informujemy, iż lista osób obdarowanych w XII Akcji Charytatywnej zostanie umieszczona na niniejszej stronie internetowej, w zakładce: pomoc charytatywna najpóźniej w dniu 15.05.2018 r.

(LUTY 2018 r.): NEKROLOG

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Tadeusza Januszewskiego

 

badacza literatury i wybitnego znawcy poezji Juliana Tuwima,

pełniącego od 2006 roku w naszej organizacji funkcję

członka Komisji do spraw opieki nad spuścizną literacką

po Julianie Tuwimie.

 

Zarząd i Pracownicy

Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim

(LISTOPAD 2017): XII Akcja Charytatywna ogłoszona 15.11.2017 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 15.11.2017 r. ogłosiliśmy kolejną XII Akcję Charytatywną.

Wszelkie informacje odnośnie tej Akcji można uzyskać w zakładce: POMOC CHARYTATYWNA.

Wnioski o pomoc w ramach tej Akcji można składać do dnia 31 stycznia 2018 roku.

(MAJ 2017 r.): Lista Osób Obdarowanych w XI Akcji Charytatywnej

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w zakładce: POMOC CHARYTATYWNA umieściliśmy ostateczną listę Osób Obdarowanych w XI Akcji Charytatywnej.

(LUTY 2017 r.): Ogłoszenie dla Ośrodków Rehabilitacyjnych

Szanowni Państwo,

informujemy, że zameściliśmy na stronie internetowej - ANKIETĘ dla Ośrodków Rehabilitacyjnych.

Szczegółowe wiadomości dostępne są w zakładce "POMOC CHARYTATYWNA".

(LISTOPAD 2016 r.): XI AKCJA CHARYTATYWNA

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 16 listopada 2016 roku w zakładce "Pomoc charytatywna" umieściliśmy informacje o najnowszej XI Akcji Charytatywnej Fundacji.

(GRUDZIEŃ 2015 r.): X AKCJA CHARYTATYWNA

Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce Pomoc charytatywna umieściliśmy informację o najnowszej X Akcji Charytatywnej. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

(GRUDZIEŃ 2014 r.): IX AKCJA CHARYTATYWNA

Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce Pomoc charytatywna umieściliśmy informację o najnowszej IX Akcji Charytatywnej. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Patronat honorowy nad Międzynarodową Konferencją Naukową TUWIM BEZ KOŃCA

Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim objęła honorowym patronatem oragnizowaną przez Katedrę Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Miasta Łodzi  Międzynarodową Konferencję Naukową TUWIM BEZ KOŃCA, która odbędzie się 5-7 grudnia 2013 roku w Łodzi w Pałacu Poznańskich (ul. Ogrodowa 15, Sala Lustrzana).

                                         

Zaproszenie przyjęli wybitni znawcy twórczości Juliana Tuwima, a także animatorzy kultury, artyści i badacze inspirujący się twórczością autora Kwiatów polskich. Obradom plenarnym będą towarzyszyły panele dyskusyjne, spektakle teatralne, koncerty, wystawy i spotkania promujące publikacje o Tuwimie.
   
Międzynarodową Konferencję Naukową TUWIM BEZ KOŃCA

Patronat honorowy nad konferencją

Fundacja objęła patronatem konferencję pt.: "Profile Tuwima" organizowaną przez Koło Literatury XX wieku, działające przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, która odbędzie się 14.05.2013r. w sali Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim.

(LUTY 2013 r.): Patronat nad konkursami organizowanymi przez Przedszkole Publiczne nr 72 w Szczecinie

Fundacja objęła patronatem honorowym konkursy - plastyczny "Bohaterowie utworów Juliana Tuwima" oraz recytatorski "Przegląd Twórczości Poetyckiej Juliana Tuwima" - organizowane przez Przedszkole Publiczne nr 72 w Szczecinie.

Literacki wehikuł czasu z Julianem Tuwimem

Fundacja objęła honorowym patronatem spotkanie z cyklu "Literacki wehikuł czasu" poświęcone Julianowi Tuwimowi. Szczegóły - http://muzeumliteratury.pl/literacki-wehikul-czasu-z-julianem-tuwimem/ Serdecznie zapraszamy!

VIII Akcja Charytatywna

Szanowni Państwo, wszystkie aktualne informacje o bieżących akcjach charytatywnych znajdują się w zakładce POMOC CHARYTATYWNA.