Zarząd Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim:

Roman Wozniak – Prezes Zarządu

Marek Kołłątaj - Wiceprezes Zarządu

Ewa Tuwim-Wozniak – Członek Zarządu

Komisja Programowa do Spraw Pomocy Dzieciom:

dr Emilia Mikołajewska

dr Maciej Smarżewski

Komisja Programowa do Spraw Spuścizny Literackiej po Julianie Tuwimie i Irenie Tuwim:

prof. dr hab. Aleksander Nawarecki

Biuro:

Agnieszka Kocęba

Karina Łopieńska

Klaudia Marciniuk

Alina Szostak


KONTAKT:

Informujemy, że Pracownicy Biura Fundacji pracują zdalnie (poprzez e-mail), dlatego wszelkie pytania i prośby prosimy kierować na adres mailowy: info@Tuwim.org 

 _____________________________________________

Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim

ul. Wolska 64A lok. 15

01-134 Warszawa

mail: info@Tuwim.org