Zarząd Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim:

Roman Woźniak – Prezes Zarządu

Marek Kołłątaj - Wiceprezes Zarządu

Ewa Tuwim-Woźniak – Członek Zarządu

Komisja Programowa do Spraw Pomocy Dzieciom:

dr Emilia Mikołajewska

dr Maciej Smarżewski

Komisja Programowa do Spraw Spuścizny Literackiej po Julianie Tuwimie i Irenie Tuwim:

prof. dr hab. Aleksander Nawarecki

prof. dr hab. Leonard Neuger

Biuro:

Agnieszka Kocęba

Karina Łopieńska

Klaudia Marciniuk

Alina Szostak

 

Kontakt:

Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim
ul. Chłodna 64 lok. 314  
00-872 Warszawa
tel. (+48 22) 635 04 60
mail: info@Tuwim.org

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00.