Na niniejszej stronie zamieszczamy nadesłaną nam poezję oraz krótkie opowiadania, nie poddając ich ocenie, ale dokonując wyboru tak, żeby wszyscy mogli być zaprezentowani.

Prosimy, żeby nikt nie traktował zamieszczenia swoich utworów na naszej stronie internetowej, jako obietnicy wydania ich w tomiku poezji lub prozy, ponieważ Fundacja nie zajmuje się działalnością wydawniczą. Prosimy autorów o podanie wieku i przysłanie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w koniecznym zakresie.

______________________________________________

(W celu zapoznania się z treścią, należy kliknąć tytuł).

________________________________________________________

Autor: URSZULA BEZWIŃSKA-TABOR

 

Bajka, pt. „Łapa w łapę”