Na niniejszej stronie zamieszczamy nadesłaną nam poezję oraz krótkie opowiadania autorstwa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, nie poddając ich ocenie, ale dokonując wyboru tak, żeby wszyscy mogli być zaprezentowani.

Prosimy, żeby nikt nie traktował zamieszczenia swoich utworów na naszej stronie internetowej, jako obietnicy wydania ich w tomiku poezji lub prozy, ponieważ Fundacja nie zajmuje się działalnością wydawniczą. Prosimy autorów o podanie wieku i przysłanie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w koniecznym zakresie.

__________________________________________________________

(W celu zapoznania się z treścią, należy kliknąć tytuł utworu).

____________________________________________________________________

Autor: JOANNA BASZURO

 

„Szczerze”

„W imieniu nas”

„Przebudzenie”

 

________________________________________________________

Autor: KATARZYNA OSIADACZ

 

„Nauczanie”

„Nabitymi piórami”

„Łapiąc skórkę z targu”