Szanowni Państwo,

informujemy, że poniższy dział aktualizowany jest w miarę zadawania pytań przez poszczególne osoby piszące pytania e-mailem. Dodanie odpowiedzi nie oznacza zmiany Regulaminu XIV Akcji, a jedynie ma na celu udzielenie wyjaśnień, co do konkretnego zapisu Regulaminu.


1. Czy Formularz B - załącznik nr 6 do wniosku musi być wystawiony przez lekarza specjalistę, czy może być wystawiony przez lekarza rodzinnego?

Zaświadczenie musi być wystawione przez lekarza specjalistę, ponieważ to on wie najlepiej jaka rehabilitacja jest potrzebna osobie niepełnosprawnej.


2. Dlaczego zaświadczenie (załącznik nr 6 do wniosku) nie może być wystawione przez lekarza pediatrę?

W par. 4 Regulaminu piszemy o tym, że zaświadczenie powinno być wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie Osoby Niepełnosprawnej.

Zgodnie ze statutem Fundacji, nasza pomoc dotyczy schorzeń wyselekcjonowanych, powodujących niepełnosprawność, a więc o leczeniu i specjalistycznych potrzebach rehabilitacyjnych muszą decydować specjaliści z tych dziedzin. Specjaliści interniści, pediatrzy i lekarze rodzinni, oczywiście są wysoko kwalifikowani, ale nie decydują o leczeniu wąskospecjalistycznym. Dzieci i młodzież niepełnosprawna w większości są leczeni neurologicznie, dość często otolaryngologicznie, rzadziej onkologicznie i endokrynologicznie oraz ortopedycznie w każdym niemal przypadku wymagają zaleceń rehabilitacyjnych. Tak więc powinniśmy się opierać na opiniach w/w specjalistów.

Stanowisko to jest zgodne z opinią Lekarzy - członków Komisji ds. Pomocy Dzieciom (organu statutowego Fundacji).


3. Czy starając się o pomoc pieniężną w XIV Akcji Charytatywnej mogę wnioskować o pomoc na pokrycie kosztów rehabilitacji w innym ośrodku niż podane w regulaminie?

Nie jest to możliwe w obecnej XIV Akcji Charytatywnej.

Jednak, jeśli Fundacja przed ogłoszeniem kolejnej akcji charytatywnej otrzyma wiele opinii, w których wnioskodawcy wyrażą pozytywną opinię na temat określonego ośrodka rehabilitacyjnego, a ośrodek ten będzie gotowy do zawarcia z Fundacją umowy, w której zagwarantowana będzie możliwość zapłaty przez Fundację kosztów turnusu po jego zakończeniu i udzielenia Fundacji upustu przy określonej liczbie osób biorących udział w turnusie, to ośrodek taki zostanie zawarty w wykazie ośrodków w regulaminie kolejnej akcji charytatywnej.


4. Jakie są powody, dla których Fundacja w Regulaminie XIV Akcji Charytatywnej zamieściła konkretne ośrodki rehabilitacyjne? 

Ośrodki rehabilitacyjne zamieszczone w Regulaminie XIV Akcji Charytatywnej, zostały w ankietach nadesłanych Fundacji po zakończeniu turnusów poprzedniej Akcji Charytatywnej, ocenione przez biorących w nich udział lub ich opiekunów, jako bardzo dobrze zorganizowane, a osoby zajmujące się w tych ośrodkach osobami niepełnosprawnymi, jako wyróżniające się fachowością i zaangażowaniem. 

Fundacja nie zamieściła w Regulaminie XIV Akcji Charytatywnej tych ośrodków, co do których w ankietach zamieszczono wiele uwag krytycznych albo z którymi współpraca Fundacji nie funkcjonowała w zadawalający sposób lub też Lekarze – Członkowie Komisji ds. Pomocy Dzieciom (organ statutowy Fundacji) stwierdzili, że dany Ośrodek nie ma możliwości przeprowadzenia kompleksowej rehabilitacji ze względu np. na ograniczoną liczbę personelu, niewystarczające wykształcenie personelu czy też małą ilość specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji.


5. Czy w XIV Akcji Charytatywnej można starać się o pomoc pieniężną wyłącznie dla osób urodzonych w latach 1994-2007 ?

Tak. W XIV Akcji Charytatywnej można starać się o pomoc pieniężną wyłącznie dla osób urodzonych w latach 1994-2007.


6. Czy w XIV Akcji Charytatywnej termin turnusu rehabilitacyjnego powinien być zarezerowany wyłącznie w okresie pomiędzy 15 czerwca a 31 grudnia 2020 r.?

Tak. W XIV Akcji Charytatywnej pomoc pieniężna zostanie przyznana na turnusy rehabilitacyjne, które odbędą się wyłącznie w okresie pomiędzy 15 czerwca a 31 grudnia 2020 r.

 

7. Jeśli nie pobierałam/em zasiłku rodzinnego w latach wskazanych w Regulaminie XIV Akcji, czy mogę ubiegać się o pomoc w XIV Akcji?

Nie. W XIV Akcji Charytatywnej o pomoc pieniężną mogą starać się jedynie osoby, które pobierały zasiłek rodzinny w latach wskazanych w Regulaminie (wymóg ten nie dotyczy jedynie dzieci umieszczonych w Rodzinach Zastępczych).

 

8. Czy Formularz B, tj. wskazania lekarza odnośnie rehabilitacji Osoby Niepełnosprawnej, może zostać wypełniony przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej?

Tak. Formularz B może zostać wypełniony przez LEKARZA specjalistę rehabilitacji medycznej.