Szanowni Państwo,

poniżej umieszczamy zasady ubiegania się o pomoc finansową od Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim.

_________________________________________________________________________________________________________________________

UWAGA I:   

opisane niżej zasady NIE DOTYCZĄ dofinansowania do: turnusów rehabilitacyjnych w specjalistycznych Ośrodkach (gdyż na tego rodzaju pomoc organizujemy oddzielne Akcje Charytatywne) oraz terapii indywidualnych.

Z uwagi na pandemię COVID-19 ogłoszenie kolejnej XV Akcji Charytatywnej odłożyliśmy do dnia 1 grudnia 2021 r.

_________________________________________________________________________________________________________________________

ZASADY ubiegania się o pomoc finansową 


Formularze do pobrania:

1) FORMULARZ DANYCH KONTAKTOWYCH

_________________________________________________________________________________________________________________________

BARDZO WAŻNE!:

Prosimy, aby każdy dokument dołączany do wiadomości e-mail, był w JEDNYM pliku.

Przysyłanie każdej strony danego dokumentu oddzielnie, uniemożliwia nam jego prawidłową i sprawną analizę.

Ponadto, każdy plik powinien być opisany.

_________________________________________________________________________________________________________________________

UWAGA II:

W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu pomocy, Wnioskodawca otrzyma od Fundacji informację za pośrednictwem poczty e-mail.

_____________________________________________________________________________________________________________