SZANOWNI PAŃSTWO

 

Poniżej zamieszczamy jedynie najważniejsze informacje dotyczące warunków udzielenia pomocy finansowej w XII Akcji Charytatywnej.

 

Bardzo prosimy jednak o wnikliwe przeczytanie całego tekstu Regulaminu XII Akcji Charytatywnej, do którego dostęp uzyskacie Państwo klikając na link zamieszczony na końcu tej skróconej informacji.

 

Pomoc pieniężna może być przyznana na opłacenie całości lub części kosztów uczestnictwa Osoby Niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym, odbywającym się w okresie pomiędzy 15 czerwca a 31 grudnia 2018 roku w wyspecjalizowanym stacjonarnym ośrodku rehabilitacyjnym na rzecz następujących dwóch grup dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:

 

Grupa 1. - urodzonych w latach 1991 - 2007, które w ciągu roku kalendarzowego: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 lub 2017 otrzymały świadczenia pieniężne w postaci zasiłków rodzinnych z ośrodków pomocy społecznej (albo taką pomoc otrzymali ich rodzice lub inni przedstawiciele prawni) i które spełniają któryś z dodatkowych warunków podanych w punkcie a) lub b):

 

a) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wynikającej z uszkodzenia rdzenia kręgowego i/lub uszkodzenia mózgu powstałego w następstwie wypadku (komunikacyjnego lub innego) albo powstałego w wyniku choroby nabytej (na przykład nowotworu lub innych zmian chorobowych) i jednocześnie nie korzystały z pomocy Fundacji w roku 2014, 2015, 2016 i 2017;

lub

b) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności jakiegokolwiek rodzaju i jednocześnie nigdy nie korzystały z pomocy Fundacji;

 

Grupa 2. - urodzonych w latach 1991 - 2007, umieszczonych w rodzinach zastępczych (w tym przypadku nie są wymagane zaświadczenia o pobieraniu zasiłków rodzinnych).

 

Szczegółowy zakres i warunki udzielenia pomocy zawiera Regulamin XII Akcji Charytatywnej, który jest zamieszczony poniżej.

 

Wnioski o udzielenie pomocy (złożone na formularzach zamieszczonych poniżej) przyjmujemy do dnia 31 stycznia 2018 r.

Wniosek uważać się będzie za złożony w terminie, jeżeli list zawierający wniosek z załącznikami zostanie nadany w placówce pocztowej Poczty Polskiej najpóźniej w dniu 31 stycznia 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i w przypadku spełnienia warunków ubiegania się o pomoc – złożenie wszystkich niezbędnych formularzy, wypełnionych w sposób prawidłowy.

 

Informujemy, że wnioski o pomoc złożone po terminie, nieczytelne, niezawierające wymaganych informacji lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy sprawdzić, czy odpowiedzi nie znajdziecie w zakładce „Najczęściej zadawane pytania” (w dziale POMOC CHARYTATYWNA). W przypadku gdy nie znajdziecie Państwo tam odpowiedzi, prosimy pytania składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@Tuwim.org lub telefonicznie pod nr tel. 22 635 04 60 w godz. 9.00 – 12.00.

 

Informujemy, iż w przypadku pobrania przez Ośrodek zaliczki na poczet turnusu, nie będzie ona zwracana.

Ewentualne rozliczenie zaliczki, powinno  być dokonane pomiędzy Wnioskodawcą, a Ośrodkiem.

Jeżeli posiadają Państwo informacje o ośrodkach rehabilitacyjnych, które nie znalazły się w Regulaminie XII Akcji Charytatywnej i chcieliby Państwo, aby dodanie nowego ośrodka w kolejnych Akcjach było rozpatrzone przez Zarząd, mogą Państwo przesyłać swoje sugestie na adres: info@Tuwim.org 

                                                                                                                                                     

Zarząd Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim

 

_______________________________________________________________________________________

DOKUMENTY DO POBRANIA (należy kliknąć w poniższe linki):

 

REGULAMIN XII AKCJI CHARYTATYWNEJ

 

FORMULARZ A - wniosek o pomoc (XII AKCJA)

FORMULARZ B - wskazania lekarza odnośnie rehabilitacji Osoby Niepełnosprawnej (XII AKCJA)

FORMULARZ C - zaświadczenie Ośrodka Rehabilitacyjnego (XII AKCJA)

OŚWIADCZENIE Wnioskodawcy (XII AKCJA)